Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is geopend: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 12:30  uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur

 

Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u vriendelijk NIET naar de balie van de huisartsenpraktijken te komen voor het opvragen van uitslagen of het stellen van vragen omtrent uw gezondheid. Hiervoor kunt u beter telefonisch contact opnemen met uw huisartsenpraktijk. Dit voorkomt ongemakkelijke situaties aan de balie met wachtenden achter u. Hetzelfde geldt voor het maken van afspraken: wij verzoeken u ook dit bij voorkeur telefonisch te doen, zodat de assistente de reden en urgentie van uw bezoek in alle rust en met waarborgen van uw privacy kan bespreken. Dit geldt natuurlijk niet wanneer u vanuit een spreekuur naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak.

 

Spreekuren

Praktijk W.R.J. van Gils

Spreekuur W.R.J. van Gils: woensdag, donderdag en vrijdag

Spreekuur D.G.H. Steen-Masman: maandag, dinsdag en donderdag

 

Praktijk Heslinga - Doeleman

Spreekuur B. Heslinga: maandag, woensdag en vrijdag

Spreekuur M. Doeleman: dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Telefonische bereikbaarheid:

8:00 uur - 12:30 uur  :     maken van afspraken, opvragen van uitslagen, stellen van vragen

12:30 uur - 13:00 uur:     praktijk gesloten i.v.m. lunchpauze

13:00 uur - 16:00 uur:     uitsluitend bellen in dringende (spoed)gevallen, omdat de assistentes van

                                          huisartsenpraktijk Van Gils  en van huisartsenpraktijk Heslinga-Doeleman dan haar eigen

                                          spreekuren houden

16:00 uur - 17:00 uur:     maken van afspraken, opvragen van uitslagen, stellen van vragen

 

Indien u een afspraak wilt voor dezelfde dag, wordt u verzocht deze te maken voor 9:00 uur.

Visites aanvragen voor 10:00 uur dezelfde dag.

 

Spoedgevallen

Bel altijd 112 op straat of in een levensbedreigende situatie.

Voor spoedeisende zaken binnen werktijden kunt u onze spoedlijn gebruiken. Als u de praktijk belt via het gewone nummer krijgt u een keuze menu. Als u hierbij “1” toetst, komt u via de spoedlijn direct bij een van onze assistentes of een huisarts terecht. Let op: deze lijn is bedoeld voor potentieël spoedeisende zaken. De spoedlijn is van 8:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar, dus ook in de lunchpauze.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Spoedpost Almelo (CHPA). Op de Spoedpost werken alle huisartsen in de regio Almelo samen.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Spoedpost geopend voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Spoedpost Almelo (CHPA):

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
088 - 588 05 88
www.chpa.nl
 

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente zal vragen naar de reden van het consult, zodat zij de benodigde tijd kan inplannen en op welk spreekuur.

Voor veel taken is de assistente opgeleid en zij zal deze zelfstandig afhandelen, o.a.:

-         Verstrekken van informatie en adviezen

-         Injecties geven

-         Wondverzorging / hechtingen verwijderen

-         Bloed- en urineonderzoek

-         Bloeddruk meten, wegen

-         Oren uitspuiten, gehoor testen

-         Uitstrijkjes maken

-         Administratieve zaken

Verrichtingen door de assistente of praktijkondersteuner zijn alleen op afspraak.

Praktijkondersteuner somatiek

In de praktijk is een praktijkondersteuner somatiek aanwezig. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd en kan daardoor zelf spreekuren houden  zoals het begeleiden en behandelen van diabetes en COPD patiënten. Ook legt zij huisbezoeken af.

Praktijkondersteuner GGZ

De aanwezige praktijkondersteuner GGZ kan laagdrempelig psychische en psychosociale inventariseren. In bepaalde gevallen kan zij een kortdurende behandeling of ondersteuning bij deze klachten geven. In andere gevallen wordt bekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ wordt gemaakt in overleg met uw huisarts.