Overige zorgverleners

In en om ons praktijkpand "de Wippenbelt" zijn nog andere zorgverleners gevestigd:

 

Apotheek Hellendoorn: tel. 0548 - 65 43 72 (www.apotheekhellendoorn.leef.nl)

 

Consultatiebureau/Jeugdgezondheidszorg: tel. 0900 - 33 38 889 (www.ggdtwente.nl)

 

Diëtiste Zorgaccent: tel. 0900 - 0678 (www.zorgaccent.nl)

 

Logopediste A. C. Dijkstra - Grul: tel. 06 -58 65 67 00 

 

Prikpost Medlon: openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 7.30 uur - 10.00 uur (www.zgt.nl of www.medlon.nl)

 

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie A. Withaar: tel. 0548 - 65 59 05

 

Verloskundigenpraktijk Gemmare: tel. 0548- 61 65 10 (www.gemmare.nl)