Nieuwe patiënten

Bij praktijk van Gils en praktijk Heslinga-Doeleman kunnen nieuwe patiënten zich aanmelden als zij in het verzorgingsgebied van postcode 7447 (Hellendoorn) wonen of als zij een partner hebben die al ingeschreven staat in de praktijk.

Na (telefonische) aanmelding bij de assistente, kunt u een inschrijfformulier ophalen.

Het ingevulde formulier kunt u vervolgens bij de assistente inleveren. Zij zal dan zorgdragen voor de inschrijving in onze praktijk. Daarnaast zult u zich ook bij uw oude praktijk moeten uitschrijven, zodat uw dossier aan onze praktijk overgedragen kan worden.

Verder zal u middels een toestemmingsformulier gevraagd worden of uw medische gegevens gedeeld mogen worden met andere zorgverleners. Andere zorgverleners (bijv. de Centrale Huisartsenpost Almelo) mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier bij ons in te leveren.

Tevens kunt u desgewenst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.