Uitschrijving

Als u als patiënt verhuist naar een andere woonplaats of als u kiest voor een andere huisarts, is het van belang dat uw medisch dossier wordt overgedragen aan uw nieuwe huisarts.

Door het invullen van het uitschrijfformulier geeft u ons toestemming uw dossier naar uw nieuwe huisarts te zenden.

Zodra het ingevulde uitschrijfformulier bij ons is teruggekomen, zorgen wij voor verzending van uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts.

Volgens de richtlijn van de artsenorganisatie KNMG dient ieder gezinslid vanaf 12 jaar zelf toestemming te geven. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kunnen de ouders/voogd toestemming geven.