Patiënttevredenheidsonderzoek

Uitkomsten patiëntenenquête Wippenbelt november 2016

 Uit de uitslag van de enquête komt naar voren dat we op vrijwel alle punten boven het landelijk gemiddelde score. Met dit resultaat zijn we natuurlijk erg blij.

Wij willen als praktijk graag laagdrempelige en persoonsgerichte zorg leveren en het is dan ook fijn om in de vragenlijsten terug te zien dat dit ook zo ervaren wordt. Zo is men zeer tevreden over de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk en worden ook de huisartsen in algehele zin goed beoordeeld.

Natuurlijk komen er uit de vragenlijsten ook punten die beter kunnen en daarmee zullen we aan de slag gaan.

Zo komt uit de enquête naar voren dat het praktijkgebouw wat aandacht behoeft. Hier zullen we naar gaan kijken en waar nodig de boel opknappen. Ook wordt aangegeven dat de netheid en hygiëne in het gebouw beter zou kunnen. Dit is zeker iets waar we mee bezig gaan door onder andere te kijken naar een uitbreiding van het aantal schoonmaakuren.

Uit de enquête blijkt verder dat een deel van de patiënten niet helemaal goed weet waar ze met een klacht terecht kunnen. Per 1 januari 2017 is een nieuwe klachtenregeling van toepassing. We hebben nu een duidelijke uitleg van de klachtenprocedure op onze website gezet en daarnaast ligt er ook informatie hierover in de wachtkamer. We hopen dat hiermee meer duidelijkheid is.

Uit de vragenlijsten van de huisartsen komt als verbeterpunt naar voren dat ze meer gebruik zouden kunnen maken van een demo bij het uitleg geven. Ook worden er niet vaak folders meegegeven. De huisartsen gaan proberen hier meer mee te doen, door onder andere vaker thuisarts.nl in te zetten.

 

Wij willen alle patiënten die meegedaan hebben aan de enquête bedanken voor hun feedback.