Spoedgevallen

Bel altijd 112 op straat of in een levensbedreigende situatie.

Voor spoedeisende zaken binnen werktijden kunt u onze spoedlijn gebruiken. Als u de praktijk belt via het gewone nummer (praktijk Van Gils 0548-65 40 32, praktijk Heslinga-Doeleman 0548-65 43 43) krijgt u een keuze menu. Als u hierbij “1” toetst, komt u via de spoedlijn direct bij een van onze assistentes of een huisarts terecht. Let op: deze lijn is bedoeld voor potentieël spoedeisende zaken. De spoedlijn is van 8:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar, dus ook in de lunchpauze.