Afspraak maken

Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u vriendelijk NIET naar de balie van de huisartsenpraktijken te komen voor het maken van afspraken: wij verzoeken u  dit bij voorkeur telefonisch te doen, zodat de assistente de reden en urgentie van uw bezoek in alle rust en met waarborgen van uw privacy kan bespreken. Dit geldt natuurlijk niet wanneer u vanuit een spreekuur naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak.

 

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Telefonische bereikbaarheid:

 8:00 uur - 12:30 uur  :  maken van afspraken, opvragen van uitslagen, stellen van vragen

12.30 uur – 13.00 uur:  praktijk gesloten i.v.m. lunchpauze

13:00 uur - 16:00 uur:   uitsluitend bellen in dringende (spoed)gevallen, omdat de assistentes

                                        van huisartsenpraktijk Van Gils en van huisartsenpraktijk Heslinga-Doeleman dan haar eigen

                                        spreekuren houden

16:00 uur - 17:00 uur:   maken van afspraken, opvragen van uitslagen, stellen van vragen

 

Indien u een afspraak wilt voor dezelfde dag, wordt u verzocht deze te maken voor 9:00 uur.

Visites aanvragen voor 10:00 uur dezelfde dag.

 

Huisartsenpraktijk Van Gils                    :  05 48 - 65 40 32

Huisartsenpraktijk Heslinga-Doeleman :  05 48 - 65 43 43